ZÁKLAD NUMEROLOGIE

Numerologie patří mezi staré obory, zabývající se předpověďmi z čísel. Pracuje s datem narození člověka, kdy se postupně sečtou všechna čísla a dostane se konečné jednociferné číslo (kromě čísla 11 a 22, ty se dále nesčítají) nebo se jednotlivá čísla z datumu narození zařazují do tzv. numerologické tabulky (1-9), při numeroskopu nebo-li při numerologickém rozboru. Do této tabulky se vypisují čísla přítomná v datu narození, dle kterého usuzujeme povahu člověka, profesionální schopnosti, schopnosti člověka vyrovnat se světem, o jeho možnostech, zdravotních potíží, sexuální energii, problémech v dětství a v řadě dalších věcí.

V případě sečtení všech čísel z data narození, vzniká číslo VIBRAČNÍ nebo-li číslo ŽIVOTNÍ či OSUDOVÉ.

Životní číslo je naše první vizitka, která sděluje, co od sebe můžeme čekat a co od nás mohou očekávat ostatní. Získáme ho součtem celého data narození a redukujeme na čísla 1–9. Upozornění: vyjde-li vám v součtu číslo 11 nebo 22, jsou to již čísla konečná, neboť tato čísla se již více neredukují!

Příklad: 14. 4. 1983
(14+4) + (1+9+8+3) = 18 + 21 = 39 a 3+9= 12 a 1 + 2 = 3

Vibrační číslo je tedy po sečtení z data narození 14. 4. 1983 číslo 3.

 

ŽIVOTNÍ ČÍSLA VE ZKRATCE

1 – člověk s nezávislou, odvážnou, bojovou povahou, sklony k vůdcovství, silná vůle prosadit se, řídící schopnosti. Tohoto člověka je dobré chválit, ale měl by se naučit naslouchat ostatním.

2 – člověk laskavý, snášenlivý, má velice výbornou intuici, ale nemá dostatek odvahy k realizaci vlastních snů a plánů, realizaci raději přenechává druhým, očekává oddanost od svého partnera. Člověk s číslem dvě by se měl naučit trpělivosti, diplomacii a měl by se naučit naslouchat druhým.

3 – člověk tvořivý, originální, vyniká osobním kouzlem a vtipem, má činorodou mysl, komunikativní, nemá rád nudu a je kritický. Člověk s číslem tři by se měl naučit diplomacii ve svém chování, kvůli kritice ke druhým.

4 – člověk milující pořádek, praktický, vytrvalý, houževnatý, důslednost, osobnost konzervativní, dosáhne pracovních úspěchů.

5 – člověk vyhledávající dobrodružství, milující svobodu a změny, nesnáší rutinu, je citlivý, přístupný ke všemu novému, má vůdcovské sklony, je ambiciózní, citlivý a má vysoké šance se prosadit.

6 – člověk, který potřebuje harmonii, chce klidný domov a rodinu, pomáhá rád druhým, ale je nerozhodný.

7 – člověk ponořený do sebe, potřebuje přátelství a vztahy, řídí se vlastní zkušeností, duševní práce převažuje nad prací fyzickou. Má vysoké duševní znalosti a dokáže na sobě zapracovat, aby si uskutečnil své plány a cíle.

8 – člověk houževnatý, ctižádostivý, má silné řídící schopnosti, touží po moci, nevzdává se a je náročný na sebe i ostatní, ale nemá mnohdy dostatek odvahy, odolnosti a duševní rovnováhy, je konzervativní. Člověk s číslem osm touží po moci a penězích, jenž dosahuje pracovitostí, silnou ctižádostivostí a vytrvalostí. Problém může způsobit nedostatek odvahy k realizaci vlastních plánů, která je pro uskutečnění bezpodmínečně nutná.

9 – člověk mající odpovědnost vůči všem, moudrý, nesobecký, hledající ideály, velká touha po cestování spojená se získáváním zkušeností a poznávání jiných lidí.

11 – člověk citlivý, ambiciózní, mající sklon k vizím, psychicky silný, často na sebe tento člověk bere dobrovolně odpovědnost i na úkor osobního života, snadno podléhá úzkosti, podrážděnosti a nervozitě, ale ve vesměs je člověk s číslem jedenáct okouzlující a úspěšný. Ostatní u něho hledají oporu a uznání a to někdy zneužívá jak v lásce, tak v práci.

22 – člověk s vysokým talentem, génius, touží po kolektivní činnosti, má inspiraci a je silný, měl by naslouchat intuici, ale nedokáže sdílet život s někým, kdo ho nemůže nebo nechce následovat, jak v práci tak ve vztahu. Člověk s číslem dvacet dva je výjimečný, má velice dobrou schopnost zvládat složité situace, nepodniká nikdy jen pro sebe, ale i pro ostatní.

 

paypal

DHL

ppl

česká pošta

krejčí

Krejčí kniha

sorts damour

sac

sac

kathara healing

vip uir 666

magia

SAC 2000 - 2022

SAC 2000-2022

Login