Lidé s vibrací 5 - v tomto čase musí na sobě velmi pracovat, fyzické tělo očišťovat a energie dolaďovat. 

Vysvětlíme si o co tady vlastně jde: planeta v tomto časoprostoru postoupila do vibrace šest. V ní zůstane mnoho desítky let. Zhruba 250 - 350 tisíc let. Podle toho jakou vibraci planeta má, takovou vibraci z vesmírného zdroje přijímá. Na ostastní energie vytvořený štít  ve své auře má (atmosféře) nyní se tedy atmosféra mění, štít slábne a nový se utváří. Lidé, kteří se sem inkarnují, potřebují mít shodné vibrace. Jenom tak mohou zde ve zdraví žít. PLANETA MÁ VIBRACI 6. Na planetě je polovina lidí s vibrací čtyři! Proto tito lidé, zde dál ve zdraví žít nemohou. Lidé s vibrací 4, které na planetě jsou, přišly sem, aby si tu karmické vazby s jinými lidmi vyřešili, aby mohli v klidu jít dál cestou svou, byť pomalou. Oni se pak do jiného časoprostoru narodí, v čase zpět a půjdou znovu s planeou. Ten čas ještě potřebují, energie vodnáře jim velmi škodí, někteří jí vůbec nesnesou. Když se však inkarnovali na tuto zem, do tohoto času, přijali tento úděl. Někteří přijali svou smrt předčasnou, jiní onemocněli nemocí zlou. Je to jejich volba svobodná. Ti také naší pomoc nepotřebují, nebyla by účinná. Těchto lidí - 50%. 

Zbývajících 30% jsou lidé s vibrací 5. Aby nedocházelo k omylu, tak jen upozorňuji, že vibraci nezměníte během pozemského života, jen jí produchovníte. Pro změnu vibrace musí proběhnout reinkarnace. A aby vám to bylo jasné, v jedné vibrační řadě je mnoho odstínů a mnoho tónů, jak na hudební stupnici. A jednou vibrtační řadou člověk prochází mnoho mnoho inkarnací. Proto šestky jsou už velmi staré duše. ž 20% lidé s vibrací 6. Děti se rodí už s vibrací šest. Ti, kteří potřebují radu, pomoc zjemnit osobní vibraci, orgonem atd. - nebo potřebujete zkontrolovat karmické bloky, jestli vám nebrání k cestě k vyšší vibraci - případné odstranění karmického bloku je zdarma (v rámci SAC 2000-2022) V rámci SAC 2000-2022 jsou všechny tyto služby zdarma, včetně školy. 

PŘIHLÁŠKA

paypal

DHL

ppl

česká pošta

krejčí

Krejčí kniha

sorts damour

sac

sac

kathara healing

vip uir 666

magia

SAC 2000 - 2022

SAC 2000-2022

Login