ŽIVLOVÁ MAGIE

Vše co bylo stvořeno, jak makrokosmos, tak i mikrokosmos, tedy velký a malý svět, se vytvářelo působením živlů. O velké tajné vědě živlů mohou vyprávět moudrosti TAROTY, kdy na první kartě je zobrazen MÁG, který ukazuje právě na živly a jejich zvládnutí.

meč - živel ohně
hůl - živel vzduchu
pohár - živel vody
mince - živel země

Živlová magie zasahuje i do TATEV, dle indického pořadí je:

Akáša - princip éteru
Tejas - princip ohně
Vaju - princip vzduchu
Apas - princip vody
Prithivi - princip země

Všechy tatvy vyšly z jedné a to z Akáši, z které vzešlo vše. Akáša je princip příčiny. (Jestliže vás tatvy zaujaly, doporučujeme náš základní kurz o tatvách.)

 

OHEŇ

První živel, který vzešel z Akáši byl Tejas a tj. princip ohně. Tento živel jako všechny ostatní živly, nepůsobí jenom na náš hmotný svět, nýbrž se projevuje ve všem, co bylo stvořeno. Základní vlastnosti ohně jsou: horko a expanze. Základem světla je oheň. Každý živel má dvě polarity a to aktivní a pasivní (plus a mínus). Plus je vždy budovatelské, tvořivé a plodivé, zatímco mínus je rozkladné, ničivé - tedy pravý opak.

 

VODA

Také voda vzešla z Akáši, tedy z éterického principu. Základními vlastnostmi jsou chlad a stahování. I voda má dva póly aktivní a pasivní. Aktivní je životadárný, udržující a vyživující, pasivní je rozkladný a ničivý.

Oheň a voda působí ve všem. Ohnivý princip by sám o sobě nemohl nikdy obstát, kdyby v něm nebylo protipólu, tzn. vody. Tyto dva živly, oheň a voda jsou základními živly, s kterými bylo vše stvořeno.

 

VZDUCH

I vzduch vzešel z Akáši, je to tzv. zprostředkovatel mezi živlem ohnivým a vodním. Vzduch díky ohni má vlastnost sucha a díky vodě vlastnost vlhka. Bez obou těchto vlastností, by život nebyl možný. Také vzduch má dvě polarity. Aktivní je ničivá a v pasivním životadárná.

 

ZEMĚ

I živel země vzešel z Akáši, jak bylo řečeno. Živel země svou specifickou vlastností, tj. ztuhnutím, obsahuje všechny tři předešlé živly. Právě tato vlastnost dala těmto předešlým živlům konkrétní formu a tj. prostorovost, míra, čas a váha.

 

AKÁŠA

Z ní vzešly všechny živly - oheň, voda, vzduch i země. Akáša je tudíž nejvyšší, nejmocnější, nepředstavitelnou prapříčinou všech věcí a všeho stvořeného. Akáša je tedy bez času a prostoru.

 

ČLOVĚK

Člověk se skládá z pěti živlů, které odpovídají našim pěti smyslům a dle toho jaký živel převládá, rozeznáváme povahu cholerickou, sangvinistickou, melancholickou a flegmatickou. Cholerická povaha patří živlu ohni, sangvinistická povaha živlu vzduchu, melancholická živlu voda a flegmatická živlu zemi.

Živel ohně zastupují salamandři, živel vody rusalky, živel vzduchu sylfy a živel země gnómové.

Bytosti vytvořené lidskou myšlenkou, byť vědomě či nevědomě se např. jedná o larvy, fantomy, elementáry a elementály.

(Více o živlové magii, např. tvoření bytostí, komunikace s živlovými bytostmi aj. se lze naučit v naší: Škole magie v praxi, kterou otevřeme opět od 1. září 2022)

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
We may store data on your device (cookies and browser's storages) to deliver non-essential functions that improve your browsing experience, store some of your preferences without having an user account or without being logged-in, use third party scripts and/or sources, widgets etc.

Login